Juraj Vargha - VARPEX

Rozširujúci port pre pokladnice Euro-2500TX na pripojenie externého komunikačného modulu ECM-2500.